Наказ ДОЗ "Про систему підвищення кваліфікації персоналу станції"
Наказ ДОЗ "Про систему підвищення кваліфікації персоналу станції"

 

ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я  М.КИЄВА
КИЇВСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ  ДОПОМОГИ


 

___ _______  2012p.                           м. Київ                                          № ___

 

Про систему підвищення кваліфікації персоналу станції

 
У загальній системі медичної допомоги населенню особливе місце займає екстрена медична допомога. Робота бригад швидкої медичної допомоги має свої особливості. Це надання медичної допомоги в екстремальних ситуаціях, необхідність в максимально стислі строки визначити стан пацієнта та надати йому медичну допомоги як на місці виклику, так і під час транспортування в стаціонар.
У своєчасній та якісній медичній допомозі пацієнтам на догоспітальному етапі поряд з відповідним оснащенням бригад швидкої медичної допомоги значну роль відіграє і кваліфікація медичного персоналу.
На виконання Кодексу законів про працю (КЗпП) України, Наказів МОЗ України № 359 від 19.12.1997 «Про подальше удосконалення атестації лікарів», № 742 від 23.11.2012 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою», №484 від 07.07.2009 «Про затвердження Змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах», Листа МОЗ України від 11.12.2009 № 08.01-51/2625 (Порядок обрахування кількості балів),  Листа ГУОЗ м .Києва від 31.08.2009 p.  №  039 – 5753/K та з метою поліпшення якості підготовки персоналу станції
 
ЗАТВЕРДЖУЮ:
 

 1. Положення про прийом на роботу та стажування (додаток № 1).
 2. Лист стажування лікаря (додаток № 2).
 3. Лист стажування фельдшера, сестри медичної швидкої медичної допомоги    (додаток № 3).
 4. Лист стажування фельдшера, сестри медичної – диспетчера з приймання та передачі викликів (щдодаток № 4).
 5. Лист стажування молодшої медичної сестри (додаток № 5).
 6. Положення про навчально-тренувальний центр (НТЦ) Київської міської станції швидкої медичної допомоги (додаток № 6).
 7. Кваліфікаційну характеристику фахівця зі спеціальності "Медицина невідкладних станів" (додаток № 7).
 8. Форми та методи підвищення кваліфікації (додаток № 8).
 9. Порядок проведення атестації, вимоги до документів (додаток № 9).
 10. Інструктивно-методичні вказівки з атестації молодших спеціалістів з медичною освітою (додаток № 10).
 11. Тематичний план занять керівників структурних підрозділів з питань керівництва, господарської діяльності, фінансової дисципліни, законодавства, економічної діяльності (додаток № 11).
 12. Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників станції з питань охорони праці (додаток № 12).

 
НАКАЗУЮ:
 

 1. Заступнику головного лікаря з медичної роботи Божко Л.І.:
  1. Щорічно подавати заявку в ГУОЗ м. Києва на отримання путівок підвищення кваліфікації на наступний рік.
  2. Щомісяця проводити загальностанційні конференції з актуальних питань діагностики, тактики і лікування екстрених станів у хворих і постраждалих з залученням спеціалістів лікувально-профілактичних закладів міста.
  3. Забезпечити підвищення кваліфікації лікарів не рідше ніж 1 раз у п’ять років.
  4. Проводити співбесіду з лікарями по закінченню стажування.
  5. Проводити засідання контрольно-експертної комісії станції, підкомісії по летальності не рідше 1 разу на місяць.
  6. Постійно проводити аналіз якості надання медичної допомоги на догоспітальному етапі. Результати аналізу доповідати на лікарських конференціях і медичних радах станції, а також на оперативних нарадах у головного лікаря.
  7. Регулярно проводити вибірково експертну оцінку заповнення службової документації.
  8. Проводити засідання контрольно-експертної комісії (КЕК) станції, підкомісії по аналізу дефектури надання медичної допомоги на догоспітальному етапі (повторні виклики, запізнення, необгрунтовано тривале перебування на виклику тощо) не рідше 1 разу на місяць.
  9. Постійно контролювати рівень підготовки бригад станції з питань надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах та надзвичайних ситуаціях.
  10. .Організувати та забезпечити контроль за проведенням занять медичних працівників станції в НТЦ за навчально-тренувальними програмами підготовки з теоретичних знань та практичних навичок щодо організації та надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях та невідкладних станах.
 2. Головному фельдшеру станції Піддубній Г.В.:
  1. Забезпечити підвищення кваліфікації середніх медичних працівників один раз у 5 років з відривом від виробництва.
  2. Проводити загальностанційні фельдшерські конференції не рідше 1 разу у квартал.
  3. Забезпечити своєчасну атестацію і переатестацію середніх медичних працівників.
  4. Щомісяця проводити заняття зі старшими фельдшерами підстанцій.
  5. Своєчасно подавати заявки в ГУОЗ м. Києва на підвищення кваліфікації середніх медичних працівників.
 3. Заступнику головного лікаря Оладько М.Є.:
  1. З метою підвищення знань керівників структурних підрозділів з питань керівництва, господарської діяльності, фінансової дисципліни, законодавства, економічної діяльності організувати до 1.12.2012 року проведення занять відповідно до додатка № 11.
  2. Забезпечити проведення інструктажу середніх медичних працівників, які приймаються на роботу в оперативний відділ, з питань користування комп’ютерами та внутрішньою і міською телефонними мережами, по закінченню стажування провести співбесіду.
 4. Завідувачам підстанціями, оперативного відділу, відділу госпіталізації:
  1. Забезпечити явку лікарів і середніх медичних працівників на заняття по підвищенню кваліфікації.
  2. Проводити на підстанціях кваліфікаційні заліки відповідно до розроблених запитань по тим чи іншим видам захворювань, травмах, знанню методів реанімації, апаратури і т.д.
  3. Проводити семінарські заняття на підстанціях при надходженні нових інструкцій, вказівок ГУОЗ, СЕС тощо.
  4. Організувати на підстанціях інформацію про нові лікарські засоби.
  5. Забезпечити своєчасне направлення на курси підвищення кваліфікації лікарів не рідше 1 разу в 5 років.
  6. Проводити щоденну перевірку якості заповнення карт викликів та їх експертну оцінку.
  7. Забезпечити стажування на підстанціях співробітників, які приймаються на роботу, з наступною співбесідою для вирішення питання про можливість роботи на бригаді або на інших робочих місцях.
  8. Щорічно складати та подавати заступнику головного лікаря з медичної роботи Божко Л.І. плани підвищення кваліфікації та атестації лікарів, плани занять з лікарями-інтернами.
  9. Проводити розбір усіх випадків летальності та дефектури в наданні медичної допомоги на догоспітальному етапі, матеріали розслідування передавати до КЕК.
  10. Проводити індивідуальні контрольні виїзди з молодими спеціалістами.
  11. Контролювати роботу старших фельдшерів підстанцій по проведенню занять із середнім медперсоналом.
 5. Старшим лікарям медичної частини:
  1. Приймати участь у розробці тестових запитань для проведення занять на підстанціях.
  2. Організовувати міжбригадні семінари для лікарів станції.
 6. Старшим фельдшерам підстанцій, оперативного відділу:
  1. Проводити семінарські заняття на підстанціях із прийняттям кваліфікаційного заліку з питань знання апаратури, десмургії, дії медикаментів, реанімації, а також діагностики і надання медичної допомоги при невідкладних станах.
  2. Забезпечити своєчасну атестацію і переатестацію середніх медичних працівників не рідше 1 разу в 5 років на курсах підвищення кваліфікації.
 7. Лікарям і середнім медичним працівникам:
  1. У вільний від чергувань час відвідувати семінарські заняття по підвищенню кваліфікації на підстанціях, загальностанційні конференції.
  2. Постійно підвищувати свою кваліфікацію курсах як на курсах підвищення кваліфікації так і самостійно. Взяти до уваги щодо необхідності набрання певної кількості балів до початку передатестаційного циклу відповідно до наказу МОЗ України від 07.07.2009 № 484 «Зміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом МОЗ України від 18.05.94  № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.94 за № 146/355».
  3. Брати участь у заняттях по підвищенню кваліфікації середніх медичних працівників.
  4. Проходити атестацію і переатестацію не рідше одного разу в 5 років.
  5. Вивчати спеціальну медичну літературу, сучасні медичні видання, часописи, газети.
 8. Наказ довести до відома всіх співробітників.
 9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників головного лікаря згідно функціональних обов’язків.

 
 
 
Головний лікар                                        А.Вершигора
Создан 11 апр 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником